Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται στην Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. (ScooterDeus) υπόκεινται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει άλλες συμφωνίες.

Οι Τρόποι Πληρωμής απο είναι αποδεκτοί είναι οι παρακάτω:

1. Μετρητά. Ισχύει μόνο για παραλαβή εμπορευμάτων από το φυσικό κατάστημα και έχει περιορισμό στο ποσό σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αγορές Λιανικής και για αγορές Χονδρικής.

2. Πιστωτική κάρτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραλαβή εμπορευμάτων από το φυσικό κατάστημα αλλά και για πληρωμή τη στιγμή της παραγγελίας με παράδοση στη διεύθυνση του πελάτη. Δεν είναι δυνατή η χρήση όλων των πιστωτικών καρτών και οι συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκδοσης e-POS αλλά και φυσικού POS μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση. Έξτρα χρέωση υπάρχει περίπτωση να γίνεται στην περίπτωση χρήσης κάποιων πιστωτικών καρτών. Η χρήση πιστωτικής κάρτας για πληρωμή αντικαταβολής εξαρτάται από την εταιρεία ταχυμεταφορών και η ScooterDeus δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ή να επιβάλει τον τρόπο είσπραξης από τρίτες εταιρείες. Δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν όταν η Εταιρεία μας το κρίνει σκόπιμο.

3. Κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας, τα στοιχεία του οποίου δίνονται εάν επιλεγεί ο αντίστοιχος Τρόπος Πληρωμής. Η έξτρα χρέωση σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα από αυτή στην οποία έχει το λογαριασμό της η Εταιρεία μας είναι στη διακριτική της ευχέρια.

4. PayPal. Όταν η μέθοδος αυτή ενεργοποιηθεί, θα είναι δυνατή η πληρωμή και μέσω PayPal.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε και τα παρακάτω σε σχέση με τους Τρόπους Πληρωμής:

1. Τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως και άμεσα εκτός και αν ισχύουν ειδικές συμφωνίες.

2. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα είναι πληρωτέες και πρέπει να πρέπει να εξοφλούνται αμέσως.

3. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, θα χρεώνονται τόκοι υπερημερίας στο οφειλόμενο υπόλοιπο και θα χρεώνονται επίσης τα διοικητικά έξοδα και τα δικαστικά έξοδα.

4. Μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους, τα εμπορεύματα ανήκουν στην Εταιρεία ScooterDeus.

5. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

6. Όλες οι τιμές χονδρικής είναι σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όλες οι τιμές λιανικής είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Οι τιμές που παρατίθενται στα έγγραφα παραγγελίας ισχύουν μέχρι την έκδοση νέου τιμοκαταλόγου.

7. Δικαίωμα επιστροφής και επιστροφή εμπορευμάτων

7.1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα εμπορεύματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία. Για να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ScooterDeus για την απόφασή του να επιστρέψει τα εμπορεύματα αναφέροντας σαφώς τη σχετική πρόθεσή του: • Μέσω ταχυδρομείου: Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, 117-45, Αθήνα • Μέσω διαδικτύου (Online): www.ScooterDeus.gr και email: scooterdeus@gmail.com

7.2. Η ScooterDeus δέχεται μόνο τα επιστρεφόμενα προϊόντα που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία και συνοδεύονται από το τιμολόγιο. Μετά την επιστροφή των εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, η ScooterDeus θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στον πελάτη εντός 30 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Το κόστος της επιστροφής εμπορευμάτων θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη.

7.3. Η επιστροφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, 117-45, Αθήνα