Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται στην Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. (ScooterDeus) υπόκεινται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει άλλες συμφωνίες. 

Οι Τρόποι Παράδοσης των εμπορευμάτων που έχουν περάσει μέσα από το σύστημα παραγγελιών του Ηλεκτρονικού καταστήματος scooterdeus.gr, είναι οι εξής:

1. Παράδοση στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, στην έδρα της, Λαγουμιτζή 17, Αθήνα, 117-45

2. Παράδοση από εταιρεία courier, ΕΛΤΑ ή ιδιωτική, κάτι που αποφασίζει η εταιρεία μας και έχει να κάνει με τους χρόνους παράδοσης, την τοποθεσία παράδοσης, τον όγκο και βάρος της παραγγελίας και άλλους παράγοντες.

3. Ειδική συμφωνία με τον πελάτη για εναλλακτικό τρόπο παράδοσης


Παρακαλούμε, σημειώστε τα παρακάτω σε σχέση με τις Αποστολές:

1. Όπου είναι εφικτό, η ScooterDeus στέλνει τα εμπορεύματα που έχουν παραγγελθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα - Σάββατο) μετά τη λήψη της παραγγελίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον πελάτη

2. Η μέθοδος παράδοσης αποφασίζεται από την ScooterDeus και δεν επιτρέπεται ν’ αλλάξει.

3. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων μεταφέρεται στον πελάτη όταν παραδίδονται τα εμπορεύματα.

4. Οι παραδόσεις γίνονται μόνο στις διευθύνσεις παράδοσης στην Ελλάδα και την Κύπρο ή και σε άλλες χώρες αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης για τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς.

5. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποσότητας και της κατάστασης των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους. Εάν τα εμπορεύματα είναι κατεστραμμένα ή ελλιπή κατά την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ScooterDeus εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων (και να διατηρεί το τιμολόγιο και το δελτίο παράδοσης). Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, η ScooterDeus θα προμηθεύσει στον πελάτη νέα προϊόντα ή θα επιστρέψει την τιμή αγοράς.