Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. (ScooterDeus)

1. Εφαρμογή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεις

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται στην Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. (ScooterDeus) υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει άλλες συμφωνίες. Η ScooterDeus δεν αναγνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των πελατών που διαφέρουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι προφορικές συμφωνίες που διαφέρουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτώς από την ScooterDeus πριν τεθούν σε ισχύ.

Η ScooterDeus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση.

 

2. Καταγραφή

Τα δεδομένα που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής (online ή τηλεφωνικά) πρέπει να είναι πλήρη και σωστά. Εάν τα δεδομένα αλλάξουν μετά την εγγραφή, ο πελάτης πρέπει να διορθώσει αμέσως τις πληροφορίες.

 

3. Παραγγελίες

3.1. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους: μέσω τηλεφώνου: (+30) 215 5204404 ή μέσω διαδικτύου (Online): www.ScooterDeus.gr

3.2. Η ScooterDeus προμηθεύει τα προϊόντα της από τα διαθέσιμα αποθέματα της. Εάν κάποιο προϊόν δεν διατίθεται, η ScooterDeus θα πρέπει να το προμηθευτεί ώστε να εκτελέσει την παραγγελία.

3.3. Η ScooterDeus διατηρεί το δικαίωμα ν’ αρνηθεί τις παραγγελίες, να θέσει περιορισμούς στις ποσότητες, να καθορίσει πιστωτικά όρια και ν’ απαιτήσει προκαταβολές ή και πλήρη εξόφληση, ιδίως στην περίπτωση μη καταβληθέντων τιμολογίων, πιστωτικών κινδύνων ή αδυναμίας πληρωμής του πελάτη.

 

4. Σύναψη σύμβασης

4.1. Η παραγγελία του πελάτη είναι μια προσφορά για να αποκτήσει τα απαραίτητα εμπορεύματα από τη ScooterDeus. Η παραγγελία βασίζεται στις τιμές και άλλες πληροφορίες που διευκρινίζονται κατά την ημέρα της παραγγελίας. Η ScooterDeus αποδέχεται την προσφορά του πελάτη αποστέλλοντας τα εμπορεύματα που έχουν παραγγελθεί.

4.2. Σε περίπτωση online παραγγελίας, η ScooterDeus επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας αμέσως στέλνοντας e-mail στον πελάτη. Αυτή η επιβεβαίωση παραλαβής δεν συνιστά επιβεβαίωση παραγγελίας.

 

5. Κόστη παράδοσης και αποστολής

5.1. Όπου είναι εφικτό, η ScooterDeus στέλνει τα εμπορεύματα που έχουν παραγγελθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα - Σάββατο) μετά τη λήψη της παραγγελίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον πελάτη.

5.2. Η μέθοδος παράδοσης αποφασίζεται από την ScooterDeus και δεν επιτρέπεται ν’ αλλάξει.

5.3. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων μεταφέρεται στον πελάτη όταν παραδίδονται τα εμπορεύματα.

5.4. Οι παραδόσεις γίνονται μόνο στις διευθύνσεις παράδοσης στην Ελλάδα και την Κύπρο ή και σε άλλες χώρες αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης για τον τρόπο και το κόστος μεταφοράς.

 

6. Έλεγχος εμπορευμάτων

6.1. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποσότητας και της κατάστασης των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους. Εάν τα εμπορεύματα είναι κατεστραμμένα ή ελλιπή κατά την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ScooterDeus εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων (και να διατηρεί το τιμολόγιο και το δελτίο παράδοσης).

6.2. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, η ScooterDeus θα προμηθεύσει στον πελάτη νέα προϊόντα ή θα επιστρέψει την τιμή αγοράς.

 

7. Δικαίωμα επιστροφής και επιστροφή εμπορευμάτων

7.1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα εμπορεύματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία. Για να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ScooterDeus για την απόφασή του να επιστρέψει τα εμπορεύματα αναφέροντας σαφώς τη σχετική πρόθεσή του: • Μέσω ταχυδρομείου: Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, 117-45, Αθήνα • Μέσω διαδικτύου (Online): www.ScooterDeus.gr και email: scooterdeus@gmail.com

7.2. Η ScooterDeus δέχεται μόνο τα επιστρεφόμενα προϊόντα που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία και συνοδεύονται από το τιμολόγιο. Μετά την επιστροφή των εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, η ScooterDeus θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στον πελάτη εντός 30 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Το κόστος της επιστροφής εμπορευμάτων θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη.

7.3. Η επιστροφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, 117-45, Αθήνα

 

8. Τιμές

Όλες οι τιμές χονδρικής είναι σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όλες οι τιμές λιανικής είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Οι τιμές που παρατίθενται στα έγγραφα παραγγελίας ισχύουν μέχρι την έκδοση νέου τιμοκαταλόγου.

 

9. Όροι πληρωμής

9.1. Τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως και άμεσα εκτός και αν ισχύουν ειδικές συμφωνίες.

9.2. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα είναι πληρωτέες και πρέπει να πρέπει να εξοφλούνται αμέσως.

9.3. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, θα χρεώνονται τόκοι υπερημερίας στο οφειλόμενο υπόλοιπο και θα χρεώνονται επίσης τα διοικητικά έξοδα και τα δικαστικά έξοδα.

 

10. Εγγύηση κατασκευαστή και υπηρεσίες πελατών

10.1. Η ScooterDeus παρέχει εγγύηση κατασκευαστή σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχικής συσκευασίας.

10.2. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, αδυναμία τήρησης των οδηγιών του προϊόντος, ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση, κανονική φθορά, χρήση με ρεύμα ή τάση διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στο προϊόν, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο προϊόν, φωτιά, κεραυνούς, πλημμύρες ή άλλες εξωτερικές αιτίες.

 

11. Ασφάλεια συναλλαγών - oλοκλήρωση συναλλαγής σε περιβάλλον Τραπέζης

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

12. Προστασία δεδομένων

12.1 Η ScooterDeus δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε τρίτους και τα επεξεργάζεται με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και της πολιτικής για την προστασία δεδομένων ScooterDeus. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στο www.ScooterDeus.gr.

12.2 Σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα επικοινωνώντας με την ScooterDeus γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

 

13. Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συνθήκες υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο. Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, 117-45, Καλλιθέα Τηλ.: (+30) 215 520 4404 www.ScooterDeus.gr

 

1. Αποδοχή και Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

1.1 Η πρόσβαση και η χρήση των ιστοχώρων (οι "Ιστοχώροι") της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. ("ScooterDeus"), η οποία περιλαμβάνει και εταιρείες που συνδέονται με την ScooterDeus, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (οι "Όροι Χρήσης"). Με την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση των Ιστοχώρων μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και αποδέχεστε, χωρίς επιφύλαξη, τους παρόντες όρους Χρήσης, όπως μπορεί να τροποποιηθούν ανά διαστήματα.

1.2 . Εάν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης, θ’ αναρτήσουμε νέα ενημερωμένη εκδοχή στους Ιστοχώρους μας. Συνεπώς, σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

 

2. Περιεχόμενο Ιστοχώρων

2.1 Το περιεχόμενο των Ιστοχώρων μας και ειδικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι μάρκες, τα λογότυπα, οι γραφικές παραστάσεις, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι ήχοι, η μουσική, οι μακέτες, τα σχέδια, η τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες, τα προϊόντα και οι διαδικασίες αποτελούν ιδιοκτησία της ScooterDeus ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή χρησιμοποιούνται με εξουσιοδότηση των κατόχων δικαιωμάτων και αντιστοίχως προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.2 Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Τμήμα 3 στη συνέχεια, οποιοδήποτε στοιχείο από εκείνα που περιέχονται στους Ιστοχώρους μας δεν είναι δυνατόν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί με τρόπο που να παραχωρεί προς εσάς οποιουδήποτε περιεχομένου άδεια ή δικαίωμα επί των Ιστοχώρων μας.

 

3. Χρήση των Ιστοχώρων

3.1 Μπορείτε να μεταφορτώσετε (download), να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε το περιεχόμενο των Ιστοχώρων μας μόνο για προσωπική, μη-εμπορική χρήση, και κατά την πράξη αυτή να τηρείτε και να αναπαράγετε καθεμία και όλες τις ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) ή δικαιωμάτων οποιασδήποτε άλλης μορφής ιδιοκτησίας περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό που μεταφορτώνετε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης ή εκπομπής του περιεχομένου των Ιστοχώρων, ολόκληρου ή μέρους αυτών και με οποιοδήποτε μέσο, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν υπάρχει πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της ScooterDeus.

3.2 Η ScooterDeus δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η εκ μέρους σας χρήση περιεχομένου το οποίο εμφανίζεται τους Ιστοχώρους της δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων.

 

4. Πληροφορίες που θεωρούνται μη εμπιστευτικές

4.1 Οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου αποστείλετε μέσω Διαδικτύου στους Ιστοχώρους μας προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Η ScooterDeus σας προσκαλεί να διαβάσετε την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου με προσοχή πριν μας δώσετε οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα και πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου.

4.2 Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή υλικό επικοινωνείτε στη ScooterDeus μέσω Διαδικτύου, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών, γραφικών ή παρόμοιων στοιχείων, είναι και θα αντιμετωπίζονται ως μη – εμπιστευτικά και ελεύθερα δικαιωμάτων. Ο,τιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε, περιέρχεται στην ιδιοκτησία της ScooterDeus και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της μετάδοσης, της έκδοσης, της εκπομπής και της ανάρτησης. Ειδικότερα, η ScooterDeus είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία στέλνετε στους ιστοχώρους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, της κατασκευής, της διαφήμισης και της εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες . Οποιαδήποτε τέτοια χρήση γίνεται χωρίς αμοιβή σε όσους προσφέρουν τις πληροφορίες ή άλλους.

4.3 Υποβάλλοντας πληροφορίες, εγγυάστε ότι είστε κύριος του υλικού / περιεχομένου που υποβάλατε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση της ScooterDeus δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η ScooterDeus δεν έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται.

 

5. Αποποίηση ευθυνών

5.1 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6 ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SCOOTERDEUS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ.

5.2 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

5.3 Οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που λαμβάνεται από την ScooterDeus ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στους Ιστοχώρους, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

6. Περιορισμός Ευθύνης

6.1 Η πρόσβαση, η χρήση, η περιήγηση και η πλοήγηση στους Ιστοχώρους μας γίνεται με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

6.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΥΤΕ Η SCOOTERDEUS, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΦΗΜΗ, ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΣΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ Η ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗ ScooterDeus), ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ.

6.3 ΌΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ. Η ScooterDeus δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ιό που μπορεί να επηρεάσει τον υπολογιστή σας, τον εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία λόγω της πρόσβασης, χρήσης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού από τις ιστοσελίδες της ScooterDeus ή για οποιαδήποτε παράνομη εισβολή ή παρέμβαση στα συστήματα πληροφορικής.

6.4 Η ScooterDeus διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε ή όλες τις λειτουργίες των Ιστοχώρων της. Η ScooterDeus δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή παύση οποιασδήποτε ή όλης της λειτουργικότητας των Ιστοχώρων της, η οποία προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις της ScooterDeus ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 

7. Αλλαγή πληροφοριών

Το περιεχόμενο των Ιστοχώρων μας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή σφάλματα. Η ScooterDeus διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές, διορθώσεις ή / και βελτιώσεις στο εν λόγω περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη προς τούτο.

 

8. Διαθεσιμότητα Προϊόντων / Υπηρεσιών

Οι Ιστοχώροι μας ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ScooterDeus παγκοσμίως, τα οποία όμως είναι ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμα σε κάθε τοποθεσία. Η αναφορά σε προϊόν ή υπηρεσία ScooterDeus στους Ιστοχώρους δεν υπονοεί ότι ένα τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

 

9. Σύνδεσμοι

9.1 Ως υπηρεσία προς τους επισκέπτες μας, οι Ιστοχώροι μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους υπερκειμένων που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν ή δεν ελέγχονται από την ScooterDeus. Η ScooterDeus δεν ευθύνεται για τους εν λόγω Ιστοχώρους και αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με το περιεχόμενό τους, τη νομιμότητα, την ακρίβεια ή τις λειτουργίες τους

9.2 Η δημιουργία οποιασδήποτε υπερσύνδεσης στους Ιστοχώρους μας απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ScooterDeus.

 

10. Διάφορα

10.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουν ολόκληρη τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ScooterDeus και του χρήστη για την πρόσβαση και τη χρήση των Ιστοχώρων και του περιεχομένου τους. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι ή προϋποθέσεις που εκδίδονται από την ScooterDeus και διέπουν τις σχέσεις της με το χρήστη, ιδίως σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία ή αγορά προϊόντος, συμπληρώνουν τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ τους, οι άλλοι όροι ή προϋποθέσεις υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

10.2 Το γεγονός ότι η ScooterDeus ανέχεται την εκ μέρους σας παραβίαση κάποιας από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους Όρους Χρήσης ή δεν ασκεί κάποιο δικαίωμα που διαθέτει βάσει νόμου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από το να επικαλεσθεί και να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

10.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης θεωρηθεί παράνομη βάσει νόμου ή κανονισμού, υφιστάμενου ή μελλοντικού, ή βάσει δικαστικής απόφασης, τότε μόνον αυτή η διάταξη θεωρείται ότι έχει προσβληθεί και όλες οι λοιπές διατάξεις των Όρων Χρήσης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

10.4 Οι επικεφαλίδες των διατάξεων των Όρων Χρήσης εντάσσονται για λόγους ευκολίας και δεν μεταβάλουν ή τροποποιούν τους όρους και προϋποθέσεις με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Πολιτική Cookies

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό τόπο www.ScooterDeus.gr ("Διαδικτυακός τόπος"). Η παρούσα πολιτική για τα Cookies ισχύει για τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, κάθε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που φέρει κάποιο από τα σήματά μας και φιλοξενείται σε διαδικτυακές πλατφόρμες τρίτων (π.χ. YouTube και Facebook) καθώς και για εφαρμογές, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται μέσω ιστοτόπων ή πλατφορμών που διαχειρίζεται η Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. ή τρίτος για λογαριασμό της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. (" Ιστότοποι της ScooterDeus"). Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., κατά περίπτωση, επιλέγοντας ‘Συναινώ στη χρήση Cookies’ στο banner στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού μας Τόπου, δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Έχετε το δικαίωμα ν’ αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies στην οποία προβαίνουμε, θα πρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις των cookies σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, είτε να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. Η απενεργοποίηση λήψης των cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει, ωστόσο, την εμπειρία σας κατά τη χρήση ενός Ιστότοπου της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. Αν χρησιμοποιείτε μια φορητή συσκευή για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε στη δήλωση ιδιωτικότητας της συγκεκριμένης εφαρμογής που χρησιμοποιείτε ώστε να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες πρακτικές συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση της.

 

1. Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των Cookies με τη χρησιμοποίηση του Browser του (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer κ.λπ.).

 

2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστοτόπων της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σ’ αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies στο Διαδικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για λειτουργικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

 

3. Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό τόπο της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε.;

Στο Διαδικτυακό τόπο της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. ενδέχεται να γίνεται χρήση των ακόλουθων ειδών Cookies: α. Απαραίτητα Cookies Τα Cookies αυτά απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο (επαλήθευση ταυτότητας), σκοπούς ασφάλειας ή εντοπισμού τοποθεσίας. Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε cookies για ν’ αποθηκεύουμε πληροφορίες για την γλώσσα της προτίμησής σας στο Διαδικτυακό τόπο και για να τη θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επίσης, μετά την ταυτοποίησή και τη σύνδεσή σας χρησιμοποιούμε ένα προσωρινό cookie για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να αποτρέψουμε ότι κάποιος άλλος υποδύεται εσάς ακόμα και αν δεν τερματίσετε σωστά τη συνεδρία. Τύπος Σκοπός Session ID / Σύνδεσης Ο Διαδικτυακός τόπος της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Ένα από αυτά είναι το Cookie που δημιουργεί ένα session ID για τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από οποιονδήποτε άλλο που περιηγείται στο Διαδικτυακό Τόπο. Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. και διατηρείται προσωρινά όσο ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση. Χωρίς αυτό το cookie, η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό. β. Λειτουργικά Cookies Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μας επιτρέπουν να μετράμε τη χρήση του Διαδικτυακού τόπου και να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναγνωρίζουμε από πού προέρχονται οι επισκέψεις στο Διαδικτυακό τόπο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το Διαδικτυακό μας τόπο παρέχοντας πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνουν και τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων. Τύπος Σκοπός Language / Γλώσσας Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεγμένης γλώσσας του Διαδικτυακού τόπου. Απενεργοποιώντας αυτό το Cookie μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο χρήστη αφού μπορεί να ερωτηθεί ξανά για την γλώσσα περιήγησης που προτιμά. Country / Χώρας Χρησιμοποιείται για να προτείνει την πιο σχετική εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης και στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που αγοράζει από τη ScooterDeus. Login / Σύνδεσης Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες των Ιστοχώρων μας, την επιλογή αποθήκευσης των λεπτομερειών σύνδεσής τους ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που πλοηγούνται στις σελίδες του Ιστοχώρου που απαιτείται σύνδεση. Google Analytics Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο αλλά δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες. Οι χρήστες ταυτοποιούνται από μόνοι τους από το συνδυασμό υπολογιστή, λογαριασμού χρήστη και προγράμματος περιήγησης. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Adobe Omniture Χρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με το που πηγαίνει και τι κάνει ο χρήστης στο Διαδικτυακό τόπο της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. Διαφημιστικά Cookies Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται από διαφημιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας όταν κάνετε περιήγηση στο ιντερνετ. Με τη βοήθεια των cookies αυτών οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες, σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και οι προβολές τους είναι αριθμητικά περιορισμένες. Μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας. Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε το Google DoubleClick για να καταλάβουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Τύπος Σκοπός Σχόλιο Google DoubleClick Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε πώς τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες μας. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ που γίνονται στις διαφημίσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DoubleClick κάνετε κλικ εδώ. Οι Διαδικτυακοί τόποι της Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. επίσης χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως οι διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής (log files) και οι εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (beacons) που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τους Διαδικτυακούς μας τόπους στις προσωπικές σας ανάγκες. α. Διευθύνσεις IP Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους συνδεδεμένους υπολογιστές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet. Ενδέχεται να καταγράψουμε IP διευθύνσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:(i) να επιλύσουμε τεχνικά ζητήματα, (ii) να διατηρήσουμε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου (iii) να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται ιστοσελίδες μας και (iv) να προβάλουμε περιεχόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. β. Αρχεία καταγραφής (log files) Εμείς (ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας) ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες με τη μορφή των αρχείων καταγραφής τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα στο διαδικτυακό τόπο και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε (μεταξύ άλλων) (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη (ii) πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του χρήστη (όπως για παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του ιστοτόπου μας, ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας επισκέφθηκαν και για πόσο διάστημα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα περιήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα click που έκαναν οι χρήστες.

 

4. Ενημέρωση της παρούσας δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές και διορθώσεις της παρούσας πολιτικής. Ανατρέξτε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά διαστήματα για να ενημερωθείτε για αλλαγές ή επιπλέον πληροφορίες. Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2021 © ScooterDeus. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος Στοιχεία εταιρίας Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε. Εμπορία Ανταλλακτικών Μοτοσυκλετών ΑΦΜ: EL801617491, Λαγουμιτζή 17, 117-45, Αθήνα