Πολιτική Απορρήτου χρηστών ιστότοπου ScooterDeus.gr (ScooterDeus)

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 © ScooterDeus

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και πως τις διαχειριζόμαστε. Όταν χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο ή τις εφαρμογές ScooterDeus ή όταν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μάς δίνετε Προσωπικά σας Δεδομένα, αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Αν δεν αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση ή άλλως δεν μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα που χρειαζόμαστε (Θα σας ενημερώσουμε ποια είναι μία τέτοια περίπτωση, παραδείγματος χάριν, κάνοντας σαφείς τις πληροφορίες αυτές στις φόρμες εγγραφής μας), (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας και, (β) Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα Δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν (δείτε Ενότητα 10). Εάν συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας μετά από τις αναφερθείσες τροποποιήσεις, αυτό εκλαμβάνεται ως εκ μέρους σας αποδοχή των αλλαγών, για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε την Δήλωση τακτικά για επικαιροποιήσεις. Η παρούσα Δήλωση προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

-          ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

-          ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

-          COOKIES/ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (web beacons)

-          ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

-          ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

-          ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-          ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

-          ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

-          ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ

-          ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, και αποκαλύπτονται από τις οντότητες ScooterDeus όπως αναφέρονται στην Ενότητα υπεύθυνων επεξεργασίας και επικοινωνίας (Ενότητα 11) (“ScooterDeus”, “Εμείς”, "Εμάς”). Επίσης σας δηλώνει πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να επικαιροποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και πώς να κάνετε κάποιες επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται. Η παρούσα Δήλωση καλύπτει τόσο τις online όσο και τις offline δραστηριότητές μας για τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που συγκεντρώνουμε μέσω των διαφορετικών καναλιών που διαθέτουμε όπως τους διαδικτυακούς τόπους, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα σημεία πώλησης και τις εκδηλώσεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι συνδυάζουμε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω μιας μεθόδου (π.χ. ενός δικτυακού τόπου ScooterDeus) με Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω άλλης μεθόδου (π.χ. μιας ScooterDeus offline εκδήλωσης). Ως μέρος αυτού μπορεί να συνδυάσουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αρχικώς συλλέχτηκαν από διαφορετικές οντότητες του ScooterDeus. Παρακαλούμε δείτε την Ενότητα 8 για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία ένστασης.

 

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Δήλωση αφορά σε πληροφορίες που συλλέγουμε από ή σχετικώς με εσάς, μέσω των μεθόδων που περιγράφονται στη συνέχεια (βλέπε Ενότητα 2), από τις ακόλουθες πηγές: Διαδικτυακοί Τόποι ScooterDeus. Διαδικτυακούς Τόπους τους οποίους διαχειρίζεται το ScooterDeus και απευθύνονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών τόπων που λειτουργούμε με δικά μας domain/URL καθώς και minisites/apps που λειτουργούμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όπως το Facebook ("Διαδικτυακοί Τόποι"). ScooterDeus mobile sites/apps. Διαδικτυακοί τόποι ή εφαρμογές, που απευθύνονται στους καταναλωτές που λειτουργεί η ScooterDeus, όπως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, e-mail, κείμενα και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ υμών και του ScooterDeus. Offline φόρμες εγγραφής. Έντυπες φόρμες εγγραφής ή άλλες παρόμοιες φόρμες που συγκεντρώνουμε μέσω, παραδείγματος χάριν, ταχυδρομείου, επιδείξεων προϊόντων εντός καταστημάτων, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, ή εκδηλώσεων. Σημεία Πώλησης. Στοιχεία από άλλες πηγές. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες.

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Αναλόγως με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το ScooterDeus (online, offline, τηλεφωνικώς, κ.λπ.), μπορεί να συλλέγουμε από εσάς διάφορες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται όποιες πληροφορίες είναι ενδεχόμενο να μας παράσχετε για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail ή αριθμό τηλεφώνου. Πληροφορίες σύνδεσης στον λογαριασμό σας. Οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για να έχετε πρόσβαση στο δικό σας προφίλ λογαριασμού. Σ’ αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνονται η ταυτότητα χρήστη /διεύθυνση email για σύνδεση, όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης σε μη-ανακτήσιμη μορφή ή / και η ερώτηση και απάντηση ασφαλείας. Δημογραφικές πληροφορίες. Οποιεσδήποτε πληροφορίες περιγράφουν τα δημογραφικά ή τα λοιπά χαρακτηριστικά σας. Ενδεικτικά αυτά περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησής σας, την ηλικία ή την ηλικιακή κατηγορία σας, το φύλο, τη γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. ταχ. κώδικας), τα αγαπημένα προϊόντα, τα χόμπυ και ενδιαφέροντα, πληροφορίες για το νοικοκυριό ή τον τρόπο ζωής. Τεχνικές πληροφορίες για τη συσκευή ΗΥ/κινητού τηλεφώνου Οποιαδήποτε πληροφορία για το σύστημα του Η/Υ ή όποια άλλη τεχνολογική συσκευή χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε έναν από τους διαδικτυακούς μας τόπους ή εφαρμογές, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ) που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του υπολογιστή ή άλλης συσκευής σας στο Διαδίκτυο, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό τόπο ή εφαρμογή ScooterDeus μέσω κινητής συσκευής όπως κινητό τηλέφωνο (smart phone), οι συλλεχθείσες πληροφορίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (ID) της συσκευής του τηλεφώνου σας, γεωγραφικό εντοπισμό και άλλα παρόμοια δεδομένα κινητής συσκευής. Πληροφορίες χρήσης Διαδικτυακών τόπων. Καθώς πλοηγήστε και αλληλοεπιδράτε με τους Διαδικτυακούς μας τόπους ή τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτόματες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων για να συγκεντρώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις ενέργειές σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς, τους συνδέσμους πάνω στους οποίους κάνετε κλικ, ποιες σελίδες ή περιεχόμενο βλέπετε και για πόσο χρόνο, καθώς και άλλες παρόμοιες πληροφορίες και στατιστικές για την αλληλοεπίδρασή σας, όπως χρόνους απόκρισης περιεχομένου, σφάλματα φόρτωσης και διάρκεια επίσκεψης σε ορισμένες σελίδες. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται με τη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών όπως τα cookies (cookies φυλλομετρητών, flash cookies) και οι εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και επίσης συλλέγονται με τη χρήση υπηρεσιών ανίχνευσης τρίτων (όπως των Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management ή και Omniture). Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση αυτών των τεχνολογιών, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Ενότητα 3. Γνώμη (feedback) καταναλωτών. Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες που οικειοθελώς μοιράζεστε μαζί μας σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Περιεχόμενο παραγόμενο από καταναλωτές. Αφορά σε οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείτε και έπειτα μοιράζεστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το μεταφορτώνετε σε έναν από τους Διαδικτυακούς Τόπους ή εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης εφαρμογών κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικές ιστορίες, ή άλλα παρόμοια μέσα και περιεχόμενα. Μπορεί να συλλέγουμε και να δημοσιεύουμε περιεχόμενο που παράγεται από καταναλωτές και αφορά σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, δράσεις των διαδικτυακών κοινοτήτων, αλληλεπίδραση με καταναλωτές και δραστηριοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων. Πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά σε οποιεσδήποτε πληροφορίες μοιράζεστε δημοσίως σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων (όπως το Facebook) κι επιτρέπετε στο κοινωνικό δίκτυο του τρίτου να μοιραστεί μαζί μας. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες λογαριασμού (π.χ., ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, φύλλο, ημερομηνία γέννησης, τρέχουσα πόλη, φωτογραφία προφίλ, ταυτότητα χρήστη, λίστα φίλων, κ.λπ.) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπετε στο κοινωνικό δίκτυο τρίτου να μοιραστεί. Λαμβάνουμε τις πληροφορίες του προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο (ή μέρος αυτών) κάθε φορά που μεταφορτώνετε ή αλληλεπιδράτε με μία εφαρμογή ιστότοπου του ScooterDeus σε ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο κοινωνικού δικτύου που είναι ενσωματωμένο σε ιστότοπο ScooterDeus (όπως το Facebook Connect) ή κάθε φορά που αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω ενός κοινωνικού δικτύου. Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η ScooterDeus αποκτά πληροφορίες σας από ένα τρίτο κοινωνικό δίκτυο ή την αυτοεξαίρεση από το μοίρασμα τέτοιων πληροφοριών κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του σχετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Πληρωμή και οικονομικές πληροφορίες. Οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε μία πώληση, ή που χρησιμοποιείτε για να κάνετε μία αγορά, όπως τα στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμός κάρτας, ημ/νία λήξης, κ.λπ.) ή άλλες μέθοδοι πληρωμής (εφόσον διατίθενται). Σε κάθε περίπτωση, χειριζόμαστε τις πληροφορίες πληρωμής και οικονομικών θεμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας όπως το PCI DSS. COOKIES/ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (web beacons) Cookies /Παρόμοιες Τεχνολογίες: Παρακαλούμε δείτε την Δήλωσή μας για τα Cookies και μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookie καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. Αρχεία Καταγραφής. Συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή αρχείων καταγραφής που καταχωρίζουν τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες πλοήγησης των χρηστών του διαδικτύου. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται αυτόματα και μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα λάθη, να βελτιώσουμε την απόδοση ή να διατηρήσουμε την ασφάλεια των Διαδικτυακών Τόπων μας. Εικόνες Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (Web Beacons). Τα web beacons (γνωστά και ως “web bugs”) είναι μικρές συμβολοσειρές κώδικα που παρέχουν μία μέθοδο απεικόνισης μιας γραφιστικής εικόνας σε έναν ιστότοπο ή σε ένα μήνυμα email με σκοπό την μεταβίβαση των δεδομένων πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των web beacons μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες, όπως Διεύθυνση IP, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης ανταποκρίνεται σε μια καμπάνια email (π.χ. σε ποια στιγμή άνοιξε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που επιλέγει να συνδεθεί ο χρήστης μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.). Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα web beacons στους Διαδικτυακούς μας Tόπους ή να τους περιλαμβάνουμε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των web beacons για ποικίλους σκοπούς που ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιλαμβάνουν αναφορές της κυκλοφορίας του ιστότοπου, μέτρηση μοναδικών επισκεπτών, έλεγχο και αναφορά διαφημίσεων και email καθώς και προσωποποίηση χαρακτηριστικών.

 

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι διάφοροι σκοποί για τους οποίους είναι ενδεχόμενο να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, καθώς και τα διάφορα είδη πληροφοριών που μπορεί να συγκεντρώνουμε για κάθε σκοπό. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν αφορούν όλες οι ακόλουθες χρήσεις κάθε καταναλωτή. Εξυπηρέτηση μελών, πελατών και φίλων. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης μελών ή πελατών, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στις απορίες σας. Συνήθως αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ορισμένων προσωπικών σας πληροφοριών επικοινωνίας και πληροφοριών σχετικώς με το λόγο της ερώτησής σας (π.χ. κατάσταση της παραγγελίας σας, τεχνικό ζήτημα, ερώτηση/παράπονο για προϊόν, γενική ερώτηση, κ.λπ.). Διαγωνισμοί, μάρκετινγκ και άλλες προωθητικές ενέργειες. Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας προσφέρουμε πληροφορίες σχετικώς με προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. επικοινωνία σχετική με το μάρκετινγκ ή καμπάνιες ή προωθητικές ενέργειες). Αυτό ενδέχεται να γίνει με διάφορα μέσα, όπως email, διαφημίσεις, τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή ταχυδρομείου στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ορισμένες από τις καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες είναι ενδεχόμενο να εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους ή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. Αυτή η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι οικειοθελής, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να θέσετε ένσταση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για το σκοπό αυτό. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία marketing, παρακαλούμε δείτε τις Ενότητες 8 και 9 στη συνέχεια. Σχετικά με περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές ενέργειές μας, παρακαλούμε δείτε τους επίσημους κανόνες ή αναλυτικά στοιχεία που αναρτώνται πριν από κάθε διαγωνισμό / προωθητική ενέργεια. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όπως τις λειτουργίες "Μου αρέσει"(like) για να σας εξυπηρετήσουμε με διαφημίσεις και να συνδεθούμε μαζί σας σε κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες, και τα δεδομένα προφίλ που αποκτάμε για εσάς και να μάθετε τον τρόπο της αυτοεξαίρεσης, εξετάζοντας τις ανακοινώσεις απορρήτου των σχετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. Εξατομίκευση (offline και online). Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να (i) αναλύσουμε τις προτιμήσεις και τις συνήθειες σας, (ii) προβλέψουμε τις ανάγκες σας με βάση την ανάλυσή μας για το προφίλ σας, (iii) βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους Διαδικτυακούς Τόπους και τις εφαρμογές μας - για να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους Διαδικτυακούς Τόπους και τις εφαρμογές μας βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και (iv) για να έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, όταν το επιλέγετε. Για παράδειγμα, απομνημονεύουμε την ταυτότητα χρήστη / διεύθυνση email σας ή το όνομα χρήστη, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή έτσι ώστε να μπορείτε ν’ ανακτήσετε εύκολα τα στοιχεία που προηγουμένως είχαν τοποθετηθεί στο καλάθι αγορών σας. Με βάση αυτό το είδος των πληροφοριών και με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) σας παρουσιάζουμε, επίσης, συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προσφορές του ScooterDeus που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι οικειοθελής, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να θέσετε ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αυτοεξαιρεθείτε, παρακαλούμε δείτε τις Ενότητες 8 και 9 στη συνέχεια Διεκπεραίωση παραγγελίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την επεξεργασία και αποστολή των παραγγελιών σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών σας, να διορθώσουμε διευθύνσεις και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή άλλες ενέργειες ανίχνευσης απάτης. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και πληροφορίες πληρωμής. Άλλοι γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα, ανάλυση, ασφάλεια.) Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλους γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως τη διεξαγωγή εσωτερικών μελετών marketing και δημογραφικών μελετών, καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Επίσης χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. Νομικοί λόγοι. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους (i) όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) ανταποκρινόμενοι σε δικαστικές ενέργειες, (iii) σε απάντηση σε ένα αίτημα από την αρμόδια υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, (iv) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας, ή του κοινού, ή (v) για την επιβολή των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας ή των όρων του Διαδικτυακού Τόπου μας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Εκτός από τις οντότητες του ScooterDeus (υπεύθυνοι της λειτουργίας ScooterDeus) οι οποίες αναγράφονται στην Ενότητα υπεύθυνων επεξεργασίας και επικοινωνίας (βλέπε Ενότητα 11), δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εκτός από περιπτώσεις όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, δεν αδειοδοτούμε ούτε πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτες εταιρείες για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Τρίτοι αποδέκτες που χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για νομικούς λόγους ή λόγω συγχώνευσης /εξαγοράς. Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης (βλέπε Τμήμα 4 για λεπτομέρειες).

 

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς τα Προσωπικά σας Δεδομένα (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 ανωτέρω) ή προς συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία (βλέπε Ενότητα 4 ανωτέρω για λεπτομέρειες) θα πρέπει να διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία εύλογων μέτρων (περιγράφονται ακολούθως) για να τηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι προστασίες δεν ισχύουν για τις πληροφορίες που επιλέγετε να μοιραστείτε δημοσίως, όπως τα κοινωνικά δίκτυα. Άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, με βάση μόνον όσα είναι ανάγκη να γνωρίζουν, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα (π.χ. το προσωπικό μας που είναι υπεύθυνο για θέματα εξυπηρέτησης πελατών θα έχει πρόσβαση στο αρχείο πελάτη). Μέτρα που λαμβάνονται σε λειτουργικά περιβάλλοντα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας σε λειτουργικά περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιούνται εύλογα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ακολουθούμε λελογισμένα πρότυπα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι, δυστυχώς, απολύτως ασφαλής και παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετάδοση στους Διαδικτυακούς Τόπους /εφαρμογές μας. Γενικά αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρόνο ο λογαριασμός σας σε εμάς είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες και σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για εύλογο διάστημα αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή τους ιστότοπούς μας, παρότι δεν θα γίνει καμία εμπορική εκμετάλλευση από τη στιγμή που ο λογαριασμός σας διαγραφεί. Μέτρα που θέλουμε από εσάς να λάβετε. Είναι σημαντικό επίσης να επιτελείτε κι εσείς τον δικό σας ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Όταν κάνετε την εγγραφή σας σε έναν online λογαριασμό, παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης που θα ήταν δύσκολο για τους άλλους να εντοπίσουν και ποτέ να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση εχεμύθειας του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για κάθε χρήση του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο ή δημόσιο υπολογιστή, ποτέ μην επιλέγετε την απομνημόνευση της ταυτότητας χρήστη/ διεύθυνση email ή του κωδικού πρόσβασής σας και φροντίστε να αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας κάθε φορά που απομακρύνεστε από τον υπολογιστή σας. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε όλες τις ρυθμίσεις απορρήτου ή ελέγχους που σας παρέχουμε στον ιστότοπο/ εφαρμογές μας. Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η αποθήκευση, καθώς και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, όπως χρησιμοποίηση των πληροφοριών σας ή αποκάλυψη των πληροφοριών σας, μπορεί να απαιτήσει τη διαβίβαση ή και αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν προορισμό εκτός της χώρας σας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( «ΕΟΧ»), ιδίως σε Ελβετία και Λουξεμβούργο. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής, συμφωνείτε με την εν λόγω μεταβίβαση, αποθήκευση ή / και επεξεργασία. Συμφωνείτε επίσης ότι οι εν λόγω ενέργειες μπορεί να υλοποιηθούν προς ή εντός χωρών που προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τη χώρα διαμονής σας. Το ScooterDeus θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει επαρκές επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997 έχετε δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης και αίτησης φυσικού ή ηλεκτρονικού αντιγράφου των πληροφοριών που τηρούνται για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικώς με την πηγή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα ν’ ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, στέλνοντάς μας ένα e-mail στο scooterdeus@gmail.com ή στέλνοντάς μας επιστολή στην διεύθυνση: Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, Αθήνα 117-45, επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή ισοδύναμα στοιχεία (εφόσον ζητηθεί από εμάς και επιτρέπεται από την νομοθεσία). Αν το αίτημα υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, χωρίς να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενεργεί νομίμως για λογαριασμό σας, το αίτημα θα απορρίπτεται. Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτοποίησης μας παρέχονται, θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε συμφωνία και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Διόρθωση και διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997, έχετε το δικαίωμα να (i) ζητήσετε διαγραφή, διόρθωση ή αναθεώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ii) να κάνετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων, (iii) να περιορίσετε τη χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας, και (iv) ν’ ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο να μην έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς ταυτοχρόνως να διαγράψουμε και το λογαριασμό χρήστη σας. Είναι ενδεχόμενο να χρειαστεί να διατηρήσουμε κάποια από τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αφού έχετε ζητήσει τη διαγραφή, προς εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεών μας. Είναι επίσης ενδεχόμενο να μας επιτραπεί από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσουμε κάποια από τα Προσωπικά Δεδομένα σας προς ικανοποίηση των επιχειρηματικών μας αναγκών. Οι Διαδικτυακοί μας Τόποι διαθέτουν μια ειδική λειτουργία μέσω της οποίας μπορείτε να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχετε δώσει. Παρακαλούμε σημειώσετε ότι ζητούμε τους εγγεγραμμένους χρήστες μας να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους (π.χ. ταυτότητα χρήστη / διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης) πριν τους επιτραπεί η πρόσβαση ή η δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών στις πληροφορίες του λογαριασμού τους. Αυτό βοηθά στην πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Παρά το γεγονός αυτό, μπορείτε επίσης ν’ ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντάς μας ένα e-mail στο scooterdeus@gmail.com ή στέλνοντάς μας επιστολή στην διεύθυνση: Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, Αθήνα 117-45 επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή ισοδύναμα στοιχεία (εφόσον ζητηθεί από εμάς και επιτρέπεται από το νόμο) ή καλώντας μας στο 6980687434. Αν το αίτημα υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, χωρίς να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενεργεί νομίμως για λογαριασμό σας, το αίτημα θ’ απορρίπτεται. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτοποίησης μας παρέχονται, θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε συμφωνία και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε. Οι παρακάτω μηχανισμοί σας παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες ελέγχου των Προσωπικών σας Δεδομένων: Cookies /Παρόμοιες Τεχνολογίες Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε ν’ απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν χρησιμοποιούνται τα cookies. Βλέπε Ενότητα 3 ανωτέρω. Διαγωνισμοί, μάρκετινγκ και άλλες προωθητικές ενέργειες. Αν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε κάποιου είδους επικοινωνίες, μπορείτε στη συνέχεια να διαγραφείτε από τη λήψη των επικοινωνιών οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε τέτοια επικοινωνία. Για να αυτοεξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες που αποστέλλονται με οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δικτύων τρίτων, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι στους Διαδικτυακούς Τόπους / εφαρμογές μας και ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ του λογαριασμού σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, ακόμη και αν αυτοεξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών, είναι ενδεχόμενο ακόμη να λάβετε διοικητικές επικοινωνίες από εμάς, όπως επιβεβαιώσεις παραγγελιών ή άλλων συναλλαγών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις ενέργειες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας (π.χ. επιβεβαιώσεις λογαριασμού, αλλαγές κωδικού πρόσβασης, κ.λπ.) και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ

Εάν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα ενημερώσουμε την παρούσα Δήλωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και την πολιτική που ακολουθούμε οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να επανέρχεστε συχνά στη σελίδα για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην Πολιτική μας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους σκοπούς του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, oι υπεύθυνoι επεξεργασίας είναι η εταιρεία Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Σία Ε.Ε., Λαγουμιτζή 17, Αθήνα 117-45.